Studio Nicolaij | Concept avro - Studio Nicolaij

Concept Avro


  • 09 Jan


  • seth

 Medische Dilemma’s

 

Dit is een nieuw tv programma voor de Avro met intersante meningen van verschillende nederlanders. Iedereen wil zijn mening laten horen en dit kan lijden tot intersante standpunten. En daar willen we door dit programma in kaart brengen waar nederland voor staat. Dit doen we door verschillende knelpunten uit de samenleving uit te lichten. In een serie van 8 afleveringen a 25 min neemt Sipke Jan je mee. Op een reis door feiten en meningen van prof. en de nederlandse burger. Dit wordt uitgezonden op woensdag om 21:25 na netwerk en de wilde keuken  Na het programma komt het nieuws. (programma’s in relatie met elkaar, Meningen) De doelgroep waar we ons op richten met dit programma zijn tussen de 30- 40 jaar. Zowel man als vrouw met intresses maatschapij en gezondheidzorg.

Dit programma is gemaakt voor het type mensen die graag hun mening geven over de wereld om hun heen. En graag verschillende gedachten gangen willen weten.

 

Door verschillende onderwerpen aan te snijden krijg je een breede kijk op de zorg. De onderwepen die worden besproken worden zijn: (1 onderwerp per uitzending)  - Donor  - Patientendossier - Abortus - Genetische manipulatie (klonen) - Euthanasie - Adoptie - Transgender - Medische fouten

Aflevering 1 – Donor

Het woord donor kan verschillende betekenissen hebben, zoals iemand die geld ter beschikking stelt, iemand die bloed ter beschikking stelt of iemand die weefsel of organen ter beschikking stelt. In dit geval gaat het om iemand die weefsel of organen ter beschikking stelt.

Een donor is iemand die vrijwillig delen van zijn lichaam ter beschikking stelt aan iemand die het nodig heeft, omdat zijn/haar organen niet goed meer functioneren of helemaal niet meer functioneren. Je kunt dan denken aan het hart, de long, de lever, nier, bot en weefsel, maar ook bloed en sperma kunnen worden afgenomen. Bij levende mensen worden bijvoorbeeld bloed en sperma afgenomen en bij dode mensen organen of bot en weefsel van de huid.

In Nederland is er een tekort aan de vitale organen, dus de organen die van levensbelang zijn om te kunnen overleven. Hierdoor moeten mensen heel lang wachten tot ze een orgaan kunnen krijgen. waarom geen donor? Veel mensen vinden het geen prettig idee dat iemand anders met zijn organen of bijvoorbeeld zijn ogen rond gaat lopen.

Ook zijn er veel mensen die denken dat ze niet geschikt zijn om donor te worden, omdat ze bijvoorbeeld medicijnen slikken, omdat ze kanker hebben, of omdat ze denken dat ze te oud zijn. Dit is eigenlijk allemaal onzin. In principe kan iedereen, maakt niet welke leeftijd je hebt, donor worden. Alleen mensen met AIDS en mensen die bij het overlijden bloedvergiftiging hebben kunnen geen donor zijn.

Dan zijn er ook nog mensen die geen donor willen zijn uit geloofsovertuiging. Sommige moslims vinden bijvoorbeeld dat het verwijderen van organen ontheiliging van het lichaam is. Andere moslims staan er trouwens weer wel positief tegenover.

Jehova Getuigen vinden transplantatie in principe goed, zolang er maar geen bloed bij gebruikt wordt. Ook zonder dat er bloed gebruikt wordt kunnen er nog hart- en niertransplantaties gedaan worden.

Er is een groep mensen die echt tegen donatie zijn, en dat zijn de antroposofen. Zij geloven dat bij de dood de levenskrachten zich losmaken van het lichaam. Deze krachten heeft men nodig in de tijd na de dood en in het volgende aardse leven. Het is dus niet toegestaan deze krachten uit het lichaam te halen.

Maar de meeste mensen weten gewoon niet of ze donor willen worden en zij laten dus de beslissing maar aan de nabestaanden over.

 

Wat zijn de knelpunten in Nerderland?

Waarom zijn we niet allemaal donor? we verwachten dat toch ook als wij ziek zijn.

Waarom is er een te kort?

Waarom zitten jongren niet te wachten op een donorcolosiel?

Waarom denken mensen dat ze hun orgaanen gaan missen als ze dood zijn?

Waarom doet de regering hier niks aan?

Waarom hebben we geen bezwaarsysteem?